0491 74 50 23 

Services 

Schoonmaakbedrijf

in Vlaams-Brabant, Cleaning Services Vilvoorde stelt haar knowhow in het schoonmaken van flatgebouwen tot uw beschikking. ervaring in onderhoud en schoonmaak, Cleaning Services Vilvoorde levert schoonmaakdiensten voor gebouwen in Vlaams-Brabant en nabij Brussel. Zij zorgt voor de schoonmaak van uw condominium in Vilvoorde, Peutie, Zaventem, Brucargo, Steenokkerzeel, Kampenhout, Bertem, Perk, Zemst, Elewijt, Mechelen, Machelen, Diegem, Haacht, Antwerpen of het onderhoud van uw gebouw in Elsene, Etterbeek, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Sint-Joost Ten Node, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Krainem, Oudergem, Tervuren, Aarzel niet om contact met haar op te nemen om te profiteren van een optimale en milieuvriendelijke dienstverlening.

Entreprise de nettoyage d'immeuble dans le Brabant Flamands, Cleaning Services Vilvoorde met à votre disposition son savoir-faire en matière de nettoyage des copropriétés. expérience de l’entretien et du nettoyage, Cleaning Services Vilvoorde assure des prestations de nettoyage d’immeubles dans le Brabant Flamands et proximité de Bruxelles. Elle se charge du nettoyage de votre copropriété à Vilvoorde, Peutie, Zaventem, Brucargo, Steenokkerzeel, Kampenhout, Bertem, Perk, Zemst, Elewijt, Mechelen, Machelen, Diegem, Haacht, Antwerpen ou de l’entretien de votre immeuble à Ixelles, Etterbeek, Anderlecht, Forest, Saint Gilles, Saint Josse Ten Noode, Schaerbeek, Woluwe Saint Lambert, Woluwe Saint Pierre, Krainem, Auderghem, Tervuren, N’hésitez pas à la contacter pour profiter de services optimaux et respectueux de l’environnement.

Ontdek onze projecten uitgevoerd in het jaar 2022

Découvrez nos chantiers réaliser au cours de l'année 2022

Balustrade ramen wassen

Vooral geglazuurde oppervlakken zijn moeilijk te onderhouden. Om een ​​perfect net en schoon resultaat te krijgen is het noodzakelijk een glazenwasser in te schakelen die alle schoonmaaktechnieken beheerst en over professioneel gereedschap beschikt. Bij Cleaning Services hebben we dergelijke profielen.

Nettoyage vitres balustrade

Les surfaces vitrées sont particulièrement difficiles à entretenir. Afin d’obtenir un résultat parfaitement net et propre, il est nécessaire de faire appel à un laveur de vitre qui maîtrise toutes les techniques de nettoyage et dispose d’un outillage professionnel. Chez Cleaning Services, nous disposons de tels profils.

Glazenwassen op een ladder

We doen glazenwassers in huizen en appartementen, maar we grijpen ook in: In winkels In kantoren

Nettoyage vitres sur une échelle

Nous effectuons le nettoyage de vitres dans les maisons et les appartements, mais nous intervenons également:

  • Dans les commerces
  • Dans les bureaux

Reiniging van terrassen van gebouwen

We voeren een groot aantal uiteenlopende opdrachten uit, waaronder het schoonmaken van parkeerplaatsen. Bel ons, we beantwoorden graag al uw vragen.

Nettoyage des terrasses d'immeubles

Nous effectuons un grand nombre de missions variées, y compris le nettoyage des parkings. Téléphonez-nous, nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions.

Locatie voor reiniging

Bij de start van een werf in renovatie belt de klant ons om ter plaatse te komen om een ​​goedkopere schatting te maken tegen een concurrerende prijs, de commercieel manager neemt metingen en enkele foto's om alle informatie te zien die nodig is om de aanbieding op te stellen

Chantier avant nettoyage 

Au départ d'un chantier en cours de rénovation le maître d'ouvrage nous appel pour venir sur place afin de faire un devis meilleur marché a prix compétitif le charger commercial effectue des mesures et quelque photo afin d'voir toute les information nécessaire pour établir l'offre  

Reiniging na de bouw

Na aanvaarding van de offerte worden de werken uitgevoerd op een door de klant bepaalde datum en de zaakvoerder zal dan uitgevoerd worden door één van onze servicetechnici, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften ter plaatse.

Nettoyage après chantier

Après acceptation du devis le travail est exécuter sur une date fixé par le client et le gérant d'entreprise ensuite sera fait par un de nos technicien de service en respectant les consigne de sécurité sur chantier.

Trappen schoonmaken

Het schoonmaken van de trappen van een gebouw is toevertrouwd aan ons werk, we voeren verschillende projecten tegelijk uit met ons team dat zich in verschillende Vlaamse regio's bevindt.

Nettoyage escaliers

Confié le nettoyage des escaliers d'un immeuble, fait partie de notre métier nous exécutons plusieurs chantiers en même temps avec notre équipe qui est sur plusieurs région flamande. 

Gevelreiniging na de bouw

Het reinigen van een gevel gebeurt met delicatesse, daarom zijn de oppervlaktetechnici gekwalificeerd voor dit soort werk, de tools die nodig zijn om deze functie uit te voeren staan ​​tot onze beschikking, we stellen alles in het werk om de site tot een succes te maken om het beste resultaat hebben. Tevredenheidsgarantie.

Nettoyage façade après chantier 

Le nettoyage d'une façade ce fait avec délicatesse, c'est pourquoi les techniciens de surfaces sont qualifié pour ce genre de travaux, les outils nécessaires pour exécuté cette fonction sont à notre disposition nous mettons tout en place pour réussi le chantier afin d'avoir le meilleur résultat. 

Garantie satisfaction.

Kantine schoonmaak

Het schoonmaken van kantines en refters is de absolute prioriteit een schone eetgelegenheid en 100% gegarandeerde hygiëne. In alle rust eten met langdurige frisheid Contacteer ons onmiddellijk Schoonmaakdiensten Vilvoorde tot uw dienst in heel Vlaanderen

Nettoyage cantines 

Nettoyage des cantines et réfectoires son la priorité absolu un endroit propre pour manger et une hygiène 100% garantie.

Manger en toute tranquillité avec une fraîcheur durables Contactez-nous sans attendre Cleaning services Vilvoorde à votre services sur toute la région Flamande 

Kantoorschoonmaak

Een schone werkplek, een prettige werkplek, een onvergetelijke frisheid. Trust Schoonmaakdiensten Vilvoorde. Een onderhoudsmonteur zal alle huishoudelijke klusjes doen. Los van deze functie laat ons dat doen bel ons en u ziet het resultaat ter plaatse. We behandelen alle verzoeken met aandacht, een kwaliteitsservice, het reinigen van accessoires is essentieel, evenals desinfectie voor een betere gezondheid. De offerte is gratis om van te g

Nettoyage bureaux

Un lieu de travail propre un endroit agréable à travailler, une fraîcheur inoubliable. Faite confiance à Cleaning services Vilvoorde. Un agent d'entretien effectuera toutes les tâches ménagères soyez libéré de cette fonction laisser nous faire il suffit de nous appeler et vous verrez le résultat sur place.

Nous traitons toute demande avec attention, un service de qualité le nettoyage des accessoires sont indispensables, ainsi que la désinfection pour une meilleur santé. 

Le devis est gratuit profiter en !

 

Site desinfectie

We kennen allemaal het jaar 2020, een jaar van isolatie, hoewel dit jaar een moeilijk jaar was, we hopen onze oude gewoonten terug te vinden en ze niet te verliezen. Daarom willen we het u gemakkelijker maken door desinfecterende producten te gebruiken die tot uw beschikking staan voor 100% hygiëne door onze onderhoudsdiensten om het kantoorpersoneel in alle veiligheid te laten werken, bieden we verschillende reeksen desinfecterende producten aan tegen concurrerende prijzen.

Désinfection des lieux

Nous avons tous connu l'année 2020 une année d'isolement bien que cette année la était une difficile, nous tenons espoir de retrouver nos anciennes habitudes et de ne pas les perdre c'est pourquoi nous voulons vous faciliter la tâche en utilisant des produits désinfectant à votre disposition pour une hygiène 100 % assurer par nos services d'entretien afin de permettre au personnel de bureaux de travailler en toute sécurité,  nous proposons plusieurs gammes de produits désinfectant à prix compétitif. 

 

Onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, buiten in binnen 

Beheers uw condominiumkosten met gepersonaliseerde diensten van onze schoonmaakdienst voor gebouwen in Vlaams-Brabant en in de buurt van Brussel. Onze teams die ter plaatse worden ingezet, werken samen met u aan het schoonmaakplan om u de exacte onderhoudskosten van uw gebouw te laten weten. We stellen alles in het werk om het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van uw collectieve huisvesting en condominiumwoningen te garanderen in overeenstemming met uw verzoeken en uw behoeften. Door samen te werken met syndicaten van mede-eigendommen, sociale verhuurders en gebouwbeheerders in de buurt van Vilvoorde, Brussel, zijn we bevoegd om effectieve en adequate schoonmaakoplossingen te bieden voor uw panden in mede-eigendom.

Entretien des parties communes d’immeuble, intérieures et extérieures

Maîtrisez vos charges de copropriétés avec des prestations personnalisées par notre service de nettoyage d’immeubles dans le Brabant Flamands et proximité de Bruxelles. Nos équipes déployées sur les lieux réalisent avec vous le plan de nettoyage pour vous permettre de connaître le coût exact de l’entretien de votre immeuble.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer l’entretien des parties communes vos habitations collectives et résidences en copropriété selon vos demandes et vos besoins.

Intervenant auprès des Syndics de copropriétés, des bailleurs sociaux et des gestionnaires d’immeubles situés à proximité de Vilvoorde, Bruxellesnous sommes habilités à apporter des solutions de nettoyage efficaces et adéquates à vos locaux en copropriété.